bouwopzichter
 • bouwadvies
 • bouwbegeleiding
 • bouw- toezicht en inspecties
 • interim bouwmanagement
 • vastgoed onderhoud en beheer
 • erfgoed onderhoud en beheer

 BOUWADVIES EN BEGELEIDING

BOUWADVIES

BOUWBEGELEIDING

Bouwadviseurs ondersteunen en begeleiden klant en bouwteams vanaf idee, ontwerp en voorbereiding van een project of fase. Via ons beschikt u tevens over een groot netwerk van adviseurs, aannemers  en specialisten in verschillende disciplines die bijdragen aan hoge kwaliteit en een spoedige oplevering van uw project.

 

De bouwbegeleider ondersteunt de klant met het bouwproces van wensen tot realisatie. Voor het bouwen verzamelt en controleert de bouwbegeleider alle gegevens en voert overleg met alle betrokkenen. Tijdens uitvoering controleert hij de kwaliteit van het werk van aannemers en of alle afspraken op tijd worden nagekomen.

BOUWTOEZICHT

BOUWMANAGEMENT

Onze opzichters hebben ruim 25 Jaar ervaring met alle soorten vastgoed en erfgoed, diverse bouwwerken binnen en buiten de grote steden, nieuwbouw, utiliteitsbouw, woningbouw, kunstwerken, renovatie, restauratie en stadsherstel.

Op grotere projecten heeft de bouwmanager de taak om, samen met de opdrachtgever, contractuele afspraken en processen te bewaken, waardoor, planning, middelen, kwaliteit en capaciteit optimaal geborgd zijn, fouten (beperking van faalkosten) tijdens uitvoering worden voorkomen of geminimaliseerd.

BOUWINSPECTIES

BOUW COMPLEET VERZORGD

Voor bepaalde bouwonderdelen zoals daken, gevels, van objecten en algemene ruimten van gebouwen, zijn in bepaalde gevallen bouwinspecties nodig, bijvoorbeeld om de conditie of kwaliteit van een bouwwerk vast te stellen, een nulmeting opname of om uitgangspunten voor haalbaarheid (kosten) onderhoud of verbetering vast te kunnen stellen.

Wij kunnen uw bouwproject volledig verzorgen van A tot en met Z.

Door het selecteren van bekwame aannemers, specialisten, diensten en leveranciers. Wij zijn bekend met regelgeving, overheid en gemeentelijke diensten en verzorgen indien nodig rapportages, tekeningen, vergunningen, transport en logistiek.

 

VASTGOED

ERFGOED

Uw vastgoed in optimale conditie onderhouden vergt soms ad hoc gecoördineerde acties waarbij we rekening houden met uw tijd en middelen, met als uitgangspunten; het verlengen van de levensduur (uitstellen vervangen) en functie van het vastgoed. Naast onderhoud verzorgen wij ook beheer en bezoek rapportages.

Het in stand houden van cultureel erfgoed vergt bepaalde expertise, kennis van zaken en veel ervaring. Onze erfgoed deskundigen hebben sinds 1999 ervaring opgedaan bij ruim 30 Nederlandse kastelen, 100 landgoederen en vele (stads)monumentale panden/aanzichten.

 

NEN 2767

VASTGOED INSPECTIES

RAPPORTAGES CONFORM

NEN 2767 OPNAME METHODIEK

Alle Diensten

bouwopzichter.com is onderdeel van Consistent Vastgoedbeheer

 • BOUWOPZICHTER.COM diensten en voorwaarden worden besproken met de klant tijdens 1e gratis consult.
 • Afspraken mondeling - per telefoon - worden elektronisch of digitaal vastgelegd en kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur door klant wordt gewijzigd/geannuleerd, wordt tenminste 30% van de kosten in rekening gebracht.
 • Betalingen binnen vijf (5) werkdagen op rekening (zie factuur).
 • Indien betaling na herinnering en schriftelijke aanmaning uitblijft zal de vordering uit handen worden gegeven.
 • Algemene Voorwaarden leest u hier.

Contact

BOUWOPZICHTER.COM

Ons werkregio: Midden en West -Nederland

 

Amsterdam - Almere - Den Haag - Utrecht

 

Bel 06 - 36 06 71 60 voor informatie

 

info@bouwopzichter.com

 

Consistent Vastgoedbeheer

KvK 58386807

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 • BOUWOPZICHTER.COM diensten en voorwaarden worden besproken met de klant tijdens 1e gratis consult.
 • Afspraken mondeling - per telefoon - worden elektronisch of digitaal vastgelegd en kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur door klant wordt gewijzigd/geannuleerd, wordt tenminste 30% van de kosten in rekening gebracht.
 • Betalingen binnen vijf (5) werkdagen op rekening (zie factuur).
 • Indien betaling na herinnering en schriftelijke aanmaning uitblijft zal de vordering uit handen worden gegeven.
 • Algemene Voorwaarden leest u hier.